Våra filmer


Welcome to Temabo


Bergsund vinner pris i Kvalitetsutmärkelsen 2016

Publicerad: 2016-11-22 av Anders Broberg


Foto: Stockholms stad

Bergsunds vård- och omsorgsboende vann pris i klassen “äldreomsorg” i Kvalitetsutmärkelsen 2016. Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Läs mer om priset och vinnarna här.

Juryns motivering:
Den här verksamheten utgår från ett salutogent arbetssätt, som skapar meningsfullhet och välbefinnande hos de äldre. Verksamheten satsar mycket på vardagsrehabilitering och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för sina brukare. Även former och resurser för att fånga upp de äldres existentiella behov finns. Ett flertal formaliserade forum finns för både medarbetare, brukare och anhöriga, för att skapa dialog och sätta brukaren i centrum. Medarbetarna ges möjlighet till utveckling utifrån kompetens och intresseområde, kopplat till verksamhetens behov.


Stort grattis till alla duktiga medarbetare på Berglunds vård och omsorgsboende som under 8 år jobbat systematiskt och målmedvetet med kvalité och meningsfullt innehåll i vardagen.

 

Norshöjdens Galleri visar måleri och grafik av Malin Ljung Striberger

Publicerad: 2016-11-16 av Anders Broberg

Välkommen på vernissage

Fredag den 11 november 14.00–15.30
Utställningen pågår 11 november – 8 december

Öppet tisdagar och torsdagar kl. 10.00 – 16.00 eller enligt överenskommelse.
Kopparvägen 26 Falun, tel. 076-17 10 355, e-post malin.ljung-striberger@temabo.se

Norshöjdens Galleri är en del av Norshöjdens vård- och omsorgsboende som drivs av Temabo på uppdrag av Falu kommun.

 

Välkommen till Temabos kompetensdag 22 november 2016

Publicerad: 2016-10-31 av Anders Broberg

Kompetensdagen är en mötesplats där vår förhoppning är att den ska ge dig tillfälle att få inspiration och metoder i mötet med mogna människor.

Datum: Tisdagen den 22 november 2016.
Plats: NVB Stockholms Län, Bergsunds Strand 43, Stockholm. T-bana: Hornstull.
Tid förmiddag: Kl. 09:00-12:00. Se program FÖRMIDDAG med anmälan till förmiddagen
Tid eftermiddag: Kl. 13:00-16:30. Se program EFTERMIDDAG med anmälan till eftermiddagen


Temat för hela dagen är
”Det som gör gott för själen” – Samtal om livsfrågor som äldre möter och om att vara människa i äldreomsorgen


Förmiddagsprogram
09:00    Kaffe och registrering.
09:15     Konferensen öppnas. Moderator: Lotta Burenius, utvecklingsledare.
09:25     Läs mig! Tankar för dagen om att vara människa i äldreomsorgen och hur det syns i en statlig utredning. Föreläsning av Susanne Rolfner Suvanto, regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan inom äldreomsorgen
11:30     Stilla stund – Mindfulness med musik. Franciska von Koch, temacoach på Temabo.
12:00     Förmiddagens program avslutas.


Eftermiddagsprogram
13:00    Registrering av deltagare för valt seminarium.
13:15     Seminarium A En workshop om bemötande, mellanmänsklig kommunikation och existentiell omsorg. Seminarieledare: Monica Stenberg, kurator vid Bergsunds vård och omsorgsboende och med lång erfarenhet av att möta äldres livsfrågor.        
13:15     Seminarium B En workshop om att samtala med stöd av Reminiscensmetoden och personens livshistoria. Seminarieledare: Anneli Sjöström Larsson, undersköterska med lång erfarenhet av metodutveckling inom äldreomsorgen.

 

Temabos kvalitetsdag- en succé!

Publicerad: 2016-10-25 av Anders Broberg

Inspirerande, lärorikt, trevligt att få träffa kollegor från hela Sverige, roligt, kreativt!”

Detta är några av alla positiva kommentarer från deltagarna på kvalitetsdagen den 18 oktober. Drygt 100 personer hade samlats för att diskutera kultur, utveckling och utbildning. Stämningen var fantastisk och energigivande. Vi ser alla fram emot nästa dag då vi samlas på detta sätt igen för samtala om kvalitet och delge varandra goda exempel- för att göra äldreomsorgen ännu bättre.

 

Temabo har vunnit ytterligare en upphandling!

Publicerad: 2016-09-27 av Anders Broberg

Denna gång har vi fått förtroendet att starta upp och driva ett helt nytt äldreboende i Mora i området Noret norra.

Fastigheten är vackert belägen vid Orsasjön strax norr om Mora och har 32 lägenheter, alla i markplan och anslutande trädgård.

Uppstart sker i maj 2017.

 

Temabo har sin stora Kvalitetsdag den 18 oktober 2016!

Publicerad: av Anders Broberg

Den är öppen för alla medarbetare på Temabo, uppdragsgivare och andra som är intresserade av att samtala om hur vi tillsammans kan utveckla äldreomsorgen.

Medarbetare från Temabos verksamheter visar posters och föreläser om goda exempel inom områdena Kultur, Utbildning och Utveckling.

Anmälan görs till mig senast den 30 september på anders.broberg@temabo.se

 

Bergsund på utflykt till Artipelag

Publicerad: 2016-09-26 av Anders Broberg

Den 21 september 2016 åkte ett helt gäng på utflykt till konsthallen Artipelag, som ligger i Gustavsberg med utsikt över vattnet. Där finns en handikappsanpassad promenad på 800 meter genom skog och alldeles vid vattnet, en helt fantastisk vy mötte oss! Efteråt fikade vi på konsthallens kafé.

En boende uttryckte; -”Jag blir alldeles rörd av att få se och vara nära blåbärsris, skog och kusten”