skip to Main Content

Äldreboenden med mening och innehåll

Marcus Dahbo tillträder som ny VD på Temabokoncernen.
Marcus har fram tills nu varit vVD/CFO i företaget.

- Jag är mycket glad över att få förtroendet att vidareutveckla Temabo som kvalitetsaktör inom svensk äldreomsorg, säger Marcus Dahbo. Det är en spännande utmaning och vi har en väl förankrad värdegrund att utgå ifrån. Det är viktigt för oss i Temabo att fortsätta ha ett tydligt fokus på de vi är till för - de boende - och samtidigt stärka medarbetarskapet och Temabo-andan. Jag kommer att arbeta hårt för att vi ska känna gemenskap och stolthet i vårt dagliga kvalitetsarbete så att de boende ska få de bästa möjliga förutsättningarna att leva hela livet!

Marcus Dahbo har över 10 års erfarenhet inom vård- och omsorgsbranschen, både i privat och offentlig regi. Marcus har innehaft ledande befattningar inom både drifts- och ekonomifunktioner.  

- Med sin långa erfarenhet från äldreomsorg och goda kännedom om företaget, ser vi fram emot att vidareutveckla Temabo tillsammans med Marcus, våra medarbetare och uppdragsgivare. Vi ska vara bättre än våra konkurrenter på att utveckla verksamheterna så att de äldre ska få uppleva meningsfullhet – varje dag, säger Staffan Gustafsson, styrelsens ordförande.

Marcus Dahbo tillträder som ny VD på Temabokoncernen.
Marcus har fram tills nu varit vVD/CFO i företaget.

- Jag är mycket glad över att få förtroendet att vidareutveckla Temabo som kvalitetsaktör inom svensk äldreomsorg, säger Marcus Dahbo. Det är en spännande utmaning och vi har en väl förankrad värdegrund att utgå ifrån. Det är viktigt för oss i Temabo att fortsätta ha ett tydligt fokus på de vi är till för - de boende - och samtidigt stärka medarbetarskapet och Temabo-andan. Jag kommer att arbeta hårt för att vi ska känna gemenskap och stolthet i vårt dagliga kvalitetsarbete så att de boende ska få de bästa möjliga förutsättningarna att leva hela livet!

Marcus Dahbo har över 10 års erfarenhet inom vård- och omsorgsbranschen, både i privat och offentlig regi. Marcus har innehaft ledande befattningar inom både drifts- och ekonomifunktioner.  

- Med sin långa erfarenhet från äldreomsorg och goda kännedom om företaget, ser vi fram emot att vidareutveckla Temabo tillsammans med Marcus, våra medarbetare och uppdragsgivare. Vi ska vara bättre än våra konkurrenter på att utveckla verksamheterna så att de äldre ska få uppleva meningsfullhet – varje dag, säger Staffan Gustafsson, styrelsens ordförande.

Marcus Dahbo tillträder som ny VD på Temabokoncernen.
Marcus har fram tills nu varit vVD/CFO i företaget.

- Jag är mycket glad över att få förtroendet att vidareutveckla Temabo som kvalitetsaktör inom svensk äldreomsorg, säger Marcus Dahbo. Det är en spännande utmaning och vi har en väl förankrad värdegrund att utgå ifrån. Det är viktigt för oss i Temabo att fortsätta ha ett tydligt fokus på de vi är till för - de boende - och samtidigt stärka medarbetarskapet och Temabo-andan. Jag kommer att arbeta hårt för att vi ska känna gemenskap och stolthet i vårt dagliga kvalitetsarbete så att de boende ska få de bästa möjliga förutsättningarna att leva hela livet!

Marcus Dahbo har över 10 års erfarenhet inom vård- och omsorgsbranschen, både i privat och offentlig regi. Marcus har innehaft ledande befattningar inom både drifts- och ekonomifunktioner.  

- Med sin långa erfarenhet från äldreomsorg och goda kännedom om företaget, ser vi fram emot att vidareutveckla Temabo tillsammans med Marcus, våra medarbetare och uppdragsgivare. Vi ska vara bättre än våra konkurrenter på att utveckla verksamheterna så att de äldre ska få uppleva meningsfullhet – varje dag, säger Staffan Gustafsson, styrelsens ordförande.

Priset kan fås av person som arbetar inom vård– och omsorg, med äldre personer. Personen ska på ett särskilt sätt dagligen eller vid en enskild etiskt utmanande situation på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt, i förhållande till chefer och kollegor, värna den äldre personens värdighet och självbestämmande. Läs mer om Omvårdnadsinstitutets Etikpris.

Del av motiveringen:
[...] Lotta har det lilla extra som behövs för att få folk med sig, få människor att tänka i nya banor och vilja göra saker bättre, att utvecklas. Lotta är vägvisare och inspirationskälla för medarbetare. Genom att stärka och stötta medarbetare har Lotta skapat förutsättningar för den äldre att få sin röst hörd - att stärka den äldres möjligheter till ett värdigt liv, är betydelsefullt. Lotta har på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt - i förhållande till chefer och kollegor, värnat den äldre personens värdighet och självbestämmande.

Priset kan fås av person som arbetar inom vård– och omsorg, med äldre personer. Personen ska på ett särskilt sätt dagligen eller vid en enskild etiskt utmanande situation på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt, i förhållande till chefer och kollegor, värna den äldre personens värdighet och självbestämmande. Läs mer om Omvårdnadsinstitutets Etikpris.

Del av motiveringen:
[...] Lotta har det lilla extra som behövs för att få folk med sig, få människor att tänka i nya banor och vilja göra saker bättre, att utvecklas. Lotta är vägvisare och inspirationskälla för medarbetare. Genom att stärka och stötta medarbetare har Lotta skapat förutsättningar för den äldre att få sin röst hörd - att stärka den äldres möjligheter till ett värdigt liv, är betydelsefullt. Lotta har på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt - i förhållande till chefer och kollegor, värnat den äldre personens värdighet och självbestämmande.

Back To Top