skip to Main Content

Äldreboenden med mening och innehåll

Priset kan fås av person som arbetar inom vård– och omsorg, med äldre personer. Personen ska på ett särskilt sätt dagligen eller vid en enskild etiskt utmanande situation på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt, i förhållande till chefer och kollegor, värna den äldre personens värdighet och självbestämmande. Läs mer om Omvårdnadsinstitutets Etikpris.

Del av motiveringen:
[...] Lotta har det lilla extra som behövs för att få folk med sig, få människor att tänka i nya banor och vilja göra saker bättre, att utvecklas. Lotta är vägvisare och inspirationskälla för medarbetare. Genom att stärka och stötta medarbetare har Lotta skapat förutsättningar för den äldre att få sin röst hörd - att stärka den äldres möjligheter till ett värdigt liv, är betydelsefullt. Lotta har på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt - i förhållande till chefer och kollegor, värnat den äldre personens värdighet och självbestämmande.

Priset kan fås av person som arbetar inom vård– och omsorg, med äldre personer. Personen ska på ett särskilt sätt dagligen eller vid en enskild etiskt utmanande situation på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt, i förhållande till chefer och kollegor, värna den äldre personens värdighet och självbestämmande. Läs mer om Omvårdnadsinstitutets Etikpris.

Del av motiveringen:
[...] Lotta har det lilla extra som behövs för att få folk med sig, få människor att tänka i nya banor och vilja göra saker bättre, att utvecklas. Lotta är vägvisare och inspirationskälla för medarbetare. Genom att stärka och stötta medarbetare har Lotta skapat förutsättningar för den äldre att få sin röst hörd - att stärka den äldres möjligheter till ett värdigt liv, är betydelsefullt. Lotta har på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt - i förhållande till chefer och kollegor, värnat den äldre personens värdighet och självbestämmande.

Back To Top