skip to Main Content
glantan-1
glantan-1
glantan-1

Presentation

Gläntan dagverksamhet riktar sig till personer med demenssjukdom och fokuserar på att skapa stimulans, ge stöd och en innehållsrik vardag för våra gäster. Vi formar dagen efter gästernas önskemål.

Vi träffas varje vardag mellan 9:00 och 15.00 och vi har upp till 8 gäster per dag.

Gläntan drivs av Temabo på uppdrag av Solna Stad.

Kontaktuppgifter

Adress
Björnstigen 137
170 72 Solna

Telefon
070-05 21 303

Kontaktpersoner
Angela Plambeck
Verksamhetschef
Tel: 072-252 06 40
angel­a.pla­mbeck­@temabo.se

Back To Top