skip to Main Content

Vi vill att varje människa ska få leva hela livet!

Temabo startade 2007 med målet att bryta med gamla tankesätt och utveckla äldreomsorgen så att den äldre människan inte bara står i centrum utan själv styr sin vård och omsorg och får leva hela livet. Vi som startade företaget har den gemensamma uppfattningen att mycket går att göra bättre inom svensk äldreomsorg genom målmedveten och långsiktig kvalitets- och kompetensutveckling i nära partnerskap med forskningen och våra uppdragsgivare.

Vårt mål är att våra verksamheter ska vara ett föredöme när det gäller en personcentrerad, evidensbaserad och högkvalitativ vård och omsorg och där vi använder oss av konstens och kulturens positiva påverkan på hälsa och välbefinnande. Temabos relationsinriktade och hälsofrämjande arbetssätt i kombination med en långsiktig satsning på hälsofrämjande konstformer, ledarskap, kompetensutveckling och forskning har bidragit till att Temabo fått flera utmärkelser. Temabo vann t.ex. Kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad 2016.

För att aktiviteterna, det sociala innehållet och rehabiliteringen ska fungera bra är det nödvändigt att integrera dem som en naturlig del i vården och omsorgen. Därmed vill vi stärka den boendes självkänsla, trygghet och sociala betydelse. Kontaktmännens lyhördhet, kunskap och engagemang är avgörande för kvaliteten på aktiviteterna, men även vår spetskompetens inom temat/profilen. Samarbetsrelationen mellan den boende, kontaktmannen och temacoacherna är nyckeln till att aktiviteter och gemenskap blir en naturlig del av det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Temabos ägare satsar mycket resurser på att utveckla nya arbetssätt där vi kombinerar kompetenser och använder oss av olika konstformer och deras positiva påverkan på hälsa och välbefinnande.

Back To Top