I mars 2017 startar vår stora utbildningssatsning som innebär att vi delar med oss av bland annat vår unika kunskap i att använda kultur som meningsskapande verktyg i omsorgen.

Temabos egna medarbetare är föreläsare vilket gör att du kan känna dig trygg med att allt vi förmedlar är förankrat och användbart i praktiken. Kursprogrammet läggs upp inom kort.

Vi kommer att ha både färdiga utbildningar som erbjuds i våra lokaler i Stockholm och vi är även öppna för diskussion om du har specifika önskemål och om ni hellre vill att vi kommer till er och har utbildningen på plats. Kontaktperson för Temabo utbildning är Lotta Burenius (temabo.se/kontakt)

Varmt välkommen till utbildning hos Temabo!

Kommande utbildningar

 • Genomförandeplaner: Att vara delaktig i sitt eget liv
  Onsdagen 23 maj 2017
  Grundutbildning för dig som arbetar som omvårdnadspersonal och kontaktman inom äldreomsorgen. Öka dina kunskaper och utveckla ditt arbetssätt för att tillsammans med den enskilde göra begripliga och meningsfulla genomförandeplaner.
  » Klicka här för anmälan och mer information
 • Förbättra era genomförandeplaner: Att vara delaktig i sitt eget liv
  Torsdagen 1 juni 2017
  Öka din kunskap om hur du kan utveckla ditt arbetssätt – med Genomförandeplaner – tillsammans med den enskilde. Eftermiddagen är till för dig som ansvarar för den sociala dokumentationen, är dokumentationsombud eller har i uppdrag att dokumentera som omvårdnadspersonal och kontaktman inom äldreomsorgen.
  » Klicka här för anmälan och mer information

Tidigare utbildningar

 • Att vara delaktig i sitt eget liv
  Onsdagen 19 april 2017
  Välkommen till en eftermiddag på temat systematiskt förbättringsarbete i den praktiska vardagen tillsammans med och för personer med demenssjukdom.
  » Klicka här för mer information