skip to Main Content

Grundutbildning för dig som arbetar som omvårdnadspersonal och kontaktman inom äldreomsorgen. Öka dina kunskaper och utveckla ditt arbetssätt för att tillsammans med den enskilde göra begripliga och meningsfulla genomförandeplaner.

» Klicka här för att se inbjudan som PDF.

Information

 • När: Tisdagen 23 maj 2017
 • Var: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 vid Slussen i Stockholm
 • Tid: Kl. 13:00 – 17:00
 • Anmäl dig till: lotta.burenius@temabo.se Uppge ditt namn, befattning, organisation, e-post och fakturaadress.
 • Sista anmälningsdag: Onsdagen 17 maj 2017
 • Pris: 600 kr, exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Var vänlig ange ev. allergier när du anmäler dig.
 • Bekräftelse: Sänds via e-post när vi tagit emot din anmälan.

Innehåll

 • Den enskildes delaktighet och inflytande över planeringen.
 • Bemötande och förhållningssätt vid upprättande av genomförandeplaner.
 • Genomförandeplan – grunden för social dokumentation.
 • Vad, Hur och Varför skrivs genomförandeplaner.
 • Lagar , regler och styrdokument.
 • Kontaktmannaskap och ansvaret för den sociala dokumentationen.
 • Praktiskt arbete i att samtala med den enskilde om genomförandeplanen, skriva genomförandeplaner och social dokumentation genom konkreta fallbeskrivningar.

Arbetsformer

Teori varvad med dialog och konkreta praktiska övningar som ger pedagogiska metoder för det fortsatta arbetet

Eftermiddagen riktar sig till för dig som vill utveckla din kompetens kring hur du tillsammans med den enskilde gör genomförandeplaner och följer upp hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen och den Nationella värdegrunden.

 

Varmt välkommen

Lotta Burenius, Utvecklingsledare för Temabos Kompetenscentrum.
Tel: 0739-619 619

alstromerhemmet-2
alstromerhemmet-3
norshojden-1
Back To Top