skip to Main Content

Vi inbjuder till en utbildningseftermiddag om hur glädje och engagemang är viktiga förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete och ett personcentererat förhållningssätt i omsorgsarbetet vid demenssjukdom. Förbättringsarbeten i den praktiska vardagen tillsammans med och för personer med demenssjukdom.

» Klicka här för att se inbjudan som PDF.

Information

 • När: Onsdagen 19 april 2017
 • Var: Folkskolegatan 30, Stockholm
 • Tid: Kl. 13 -17:00. Registrering och kaffe från 12.30
 • Anmäl dig till: lotta.burenius@temabo.se Uppge ditt namn, befattning, organisation, e-post och fakturaadress.
 • Sista anmälningsdag: Onsdagen 12 april 2017
 • Pris: 500 kr, exklusive moms. Eftermiddagskaffe ingår. Var vänlig ange ev. allergier när du anmäler dig.
 • Bekräftelse: Sänds via e-post när vi tagit emot din anmälan.
Temabo vill bryta med gamla tankesätt och utveckla äldreomsorgen så att den äldre människan inte bara står i centrum utan själv styr sin omsorg och får leva hela livet. Vi har vunnit flera kvalitetspriser för vårt arbete, bland annat Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016.

Innehåll

 • Helhetssyn på omsorgsarbetet – från etik, värdegrund, salutogenes, personcentrerad omsorg, socialt innehåll till professionellt förhållningssätt.
 • Delaktighet och inflytande genom empowerment.
 • Att skapa förståelse och handlingsberedskap för systematiskt förbättringsarbete.
 • Att skapa energi, motivation och delaktighet genom tydliga och gemensamma mål.
 • Strategier för att lyckas med förändring och förnyelse.
 • Att stärka samsyn och samarbete genom lärande och reflekterande samtal

Vi delar med oss av hur vi tillsammans med personer med demenssjukdomar och anhöriga utvecklar en salutogen och personcentrerad omsorg.

Eftermiddagen riktar sig till för dig som arbetar som undersköterska, kontaktman, teamledare, enhetschef, verksamhetschef eller kvalitetsansvarig inom äldreomsorgen och som är nyfiken på vad delaktighet och inflytande i förbättringsarbete kan betyda för den enskilda människan.

 

Varmt välkommen

Lotta Burenius, Utvecklingsledare för Temabos Kompetenscentrum.
Tel: 0739-619 619

alstromerhemmet-2
alstromerhemmet-3
norshojden-1
Back To Top