skip to Main Content
daljunkaregarden-1
daljunkaregarden-1
daljunkaregarden-2
daljunkaregarden-3
daljunkaregarden-4
daljunkaregarden-5
daljunkaregarden-6
daljunkaregarden-1daljunkaregarden-2daljunkaregarden-3daljunkaregarden-4daljunkaregarden-5daljunkaregarden-6

Presentation

Daljunkaregården är ett centralt beläget vård- och omsorgsboende för personer
med omfattande vård- och omsorgsbehov. Personalens arbete bygger på en salutogen värdegrund där man tar till vara varje enskild persons förmågor. Målet är att människor ska leva hela livet.

Boendemiljö

I huset finns 40 lägenheter fördelade på fyra grupper. Lägenheterna varierar i storlek från 33 till 40 kvadratmeter. Alla lägenheter har ett eget pentry med kokmöjligheter och kylskåp, stora fönster och ett rymligt badrum. Varje grupp har ett gemensamt matrum och TV-rum. På entréplan finns en samlingssal för aktiviteter och social samvaro.

Aktiviteter

På Daljunkaregården arbetar vi mycket med musik och rörelse. Vi har även ett rikt utbud av aktiviteter varje dag.

Back To Top