skip to Main Content
korsnasgarden-1
korsnasgarden-1
korsnasgarden-2
korsnasgarden-3
korsnasgarden-4
korsnasgarden-1korsnasgarden-2korsnasgarden-3korsnasgarden-4

Presentation

Korsnäsgården är beläget fem kilometer utanför centrala Falun och är ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. På uppdrag av Falu kommun drivs verksamheten av Temabo AB sedan 2016-02-01. Huset ligger i ett plan och har 33 lägenheter som är fördelade på fyra boendeenheter. Lägenheterna ser i stort sett lika ut, samtliga har trinett, ett sov/vardagsrum och ett stort badrum samt hall. Alla boendeenheter har en innegård vilket gör det lätt att komma ut i trädgården.

Omvårdnad

På Korsnäsgården arbetar personalen för en salutogen äldreomsorg. Det betyder att vi fokuserar på det som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv. Vårt mål är att alla boende ska få möjlighet att leva hela livet.

Uppdraget är att skapa ett aktivt boende för äldre med inriktning mot tema musik, dans, rörelse och konst.

Verksamheten på Korsnäsgården har som mål att bli ett föredöme då det gäller personcentrerad och högkvalitativ omsorg för personer med nedsatt kognitiv förmåga, så kallad demenssjukdom.

I vårt arbete använder vi oss av musiken, rörelsen, konsten och skapandets positiva påverkan på hälsa och välbefinnande. Målet är att du som boende på Korsnäsgården ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag utifrån dina villkor, din kapacitet och ditt intresse. Prioriterade områden är det sociala och människans behov av samhörighet.

Diplomerade kvalitetshandledare

Kvalitetshandledarna medverkar till att uppfylla målet med att skapa ett äldreboende där varje enskild boende får möjlighet att uppleva sin tillvaro som begriplig, meningsfull och hanterbar. Kvalitetshandledare utför sitt uppdrag i omvårdnaden på respektive flygel, där de är ett stöd för arbetet kring kvalitetshöjande insatser. De fem handledarna ingår i den lokala ledningsgruppen.

Back To Top