skip to Main Content
oskarsro-2
oskarsro-2
oskarsro-1
oskarsro-3
oskarsro-2oskarsro-1oskarsro-3

Presentation

Oskarsro är ett litet och trivsamt äldreboende med närhet, både till Solna centrum och Huvudsta centrum. Vi har som mål att du ska känna trygghet och meningsfullhet i din vardag och vi prioriterar det sociala, och människors behov av samhörighet. Vår profil är sång, musik och dans och vi använder oss av dess positiva effekter på hälsan.

Oskarsro Silviacertifierades den 17 mars 2017

Certifieringen innebär att all fast personal som arbetar hos oss genomfört en särskild demensutbildning som utgår från den palliativa vård filosofin. Utbildningen leddes av Silviasystrar från Silviahemmet. Certifieringen krävde att 70 procent av medarbetarna, utöver genomförda utbildningsdagar, klarade ett slutprov. Vi blev mer än godkända på Oskarsro.

Certifieringen innebär även att vi utsett reflektionshandledare vilka ytterligare utbildats i tre dagar. Reflektionshandledarna håller reflektionsmöten med personalen varje månad i syfte att vidmakthålla arbetssätt och metoder i arbetslaget, se nya möjligheter och lösningar utifrån de fyra hörnstenarna. Reflektionsmöten är ett sätt att kvalitetssäkra demensvården.

Läs mer på Silviahemmets hemsida

Boendemiljö

Vid Oskarsro finns 34 trevliga lägenheter fördelade över fem plan. Tio lägenheter är avsedda för personer med demenssjukdom och tjugofyra lägenheter är avsedda för personer med somatiska sjukdomar.

Lägenheterna består av ett stort rum, badrum samt ett trinett-kök. Boendet tillhandahåller säng men i övrigt möblerar du och står för anskaffningen av exempelvis sängkläder, städartiklar och egen hemförsäkring. I varje rum finns telefon- och TV-antennuttag, brand- och personlarm.

I övrigt finns på varje våning, ett gemensamt vardagsrum, matsal och en stor balkong eller uteplats. I trädgården finns ett vackert lusthus och närområdet inbjuder till promenad och utevistelse.

Personal

Vi har tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vi arbetar i team: omvårdnadspersonal, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och temacoach. Vår läkare kommer en gång i veckan och går igenom alla som bor hos oss tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Övrig tid har vi tillgång till jourläkare.

Meningsfullhet – Vår profil och våra aktiviteter

Vi erbjuder dig ett varierande utbud av aktiviteter vid Oskarsro. Vi har en temacoach som planerar aktiviteter för att skapa en meningsfull och stimulerande vardag för dig. Aktiviteter med sång, musik och dans är centrala vid Oskarsro, och en konsertpianist kommer regelbundet till oss.

Vi har även andra aktiviteter, såsom bokcirklar, tipspromenader, filmvisning och fredagspub. Aktiviteterna kan ske både individuellt och i grupp och det är alltid du som avgör, när och om du vill delta.

Delaktighet och inflytande

Vår värdegrund innebär att vi har ett hälsoperspektiv och ser till dina resurser och möjligheter när vi planerar din vård och omsorg tillsammans med dig.

När du flyttar in, erbjuds du att ha, ett ankomstsamtal tillsammans med vårt team, som består av sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och temacoach.

Utifrån dina behov upprättar din kontaktman en genomförandeplan, tillsammans med dig, där ditt behov av hjälp och stöd framgår liksom dina specifika önskemål kring den hjälpen/stödet du får. Vi för även en kontinuerlig dialog med dig och dina närstående kring din vård och omsorg och ändrar i genomförandeplanen då behov uppstår.

Trygghet

Våra medarbetare är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden vilka många av dem arbetat lång tid inom äldreomsorgen. De är i tjänst dygnet runt.

Sjuksköterskor är i tjänst mellan 07.00 – 17.00 och mellan 20.50 – 07.10.

Mellan 17.00–21.00 anlitar vi sjuksköterska från PR- vård.

Sjukgymnast och arbetsterapeut tjänstgör hos oss på tisdagar och en av dem kommer även på fredagar.

Läkare från Legevisitten kommer till oss en gång i veckan. Övrig tid har vi tillgång till jourläkare.

Fakta

Storlek: 34 lägenheter totalt, 28-45 kvm
Typ av boende: Somatisk vård- och omsorgsboende och demensboende

Material

Veckans program

Kontaktuppgifter

Adress
Storgatan 36
171 63 Solna

Telefon
076-346 02 78 Camilla Falkbrink, verksamhetschef
08-735 87 80 Sjuksköterska (dygnet runt)

08-83 10 05 Våningsplan A1
08-83 10 50 Våningsplan A2
08-83 10 25 Våningsplan B
08-83 10 80 Våningsplan C
08-82 62 25 Våningsplan D

Kontaktperson
Camilla Falkbrink
Verksamhetschef
Tel: 076-346 02 78
camilla.falkbrink@temabo.s

Back To Top