skip to Main Content
solglimman-1
solglimman-1
solglimman-2
solglimman-1solglimman-2

Presentation

Solglimman är ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom eller omvårdnadsbehov. Vi erbjuder även hemtjänst och korttidsplatser för personer med rehabiliteringsbehov.

Med vårt arbete vill vi skapa förutsättning för en meningsfull och innehållsrik vardag för våra boende samt stärka och bevara det friska.

Solglimman är en del av Temabo-koncernen och ligger i Glimåkra i Skåne.

Mer information finner du på solglimman.se

Kontaktuppgifter

Adress
Ågagatan 11
289 46 Glimåkra

Telefon
044-44 990

Kontaktperson
Annica Fridlund
Verksamhetschef
044-44 996 eller 076-777 01 12
annica.fridlund@solglimman.se

Back To Top